top of page

i en eller annen Oase

in some or other Oasis (English title)

string orchestra (max. 4, 4, 3, 2, 1)  |  10'

14 separate parts for string orchestra.

The piece can be performed using 8 or more of these.

Written for Telemark Chamber Orchestra

Commissioned with funds from Komponistenes Vederlagsfond

First performed in Oslo 

08.08.15

Score

Part B3 - Cello 1 (A2 Paper).jpg
1622787_10100760341422103_1345865754_n_edited.jpg

i en eller annen Oase, handler om ensomhet, og savn; om å

eksistere alene, som en liten del av en uhåndgripelig helhet.

Sett bort ifra små forskjeller er vi alle ganske like - på godt og

vondt er vi et produkt av fortiden og en brikke på verdens

spillerbrett. I et spill som beveger seg taktfast fra øyeblikk til

øyeblikk. Stykket er et forsøk på å fange et slikt øyeblikk - på

å rette blikket mot et flyktig fragment av felles bevissthet -

et vakkert og tidløst trekk hvor alle brikker faller på plass.

in some or other Oasis is about loneliness and loss; about the

solitude of existence, as an infinitesimal part of an ungraspable

totality. Apart from small differences, we are all the same - for

better or for worse we are products of our past and pieces

on the world's game board. In a game that moves indomitably

from moment to moment. The piece is an attempt at capturing

such a moment - to focus our gaze at an ephemeral moment

of common consciousness - a beautiful and timeless move

through which all the pieces fall into place.

Eric S. Egan: ... i en eller annen oase...
Play Video

Telemark Chamber Orchestra performing i en eller annen Oase in Oslo in August 2016.

bottom of page