top of page

skyggene omkring

Eight or more voices (2019)  |  Free duration

Piece 5 in the Exegesis Cycle

A series of 14 panels to be interpreted by eight or more singers. 

Written for Oslo14

Commissioned with funds from Kulturrådet

(Arts Council Norway)

First performed in Oslo 

14.11.19

A0 Score

Performance Score

skyggene omkring (2019) - Full score - Eric Skytterholm Egan.jpg
IMG_6274.JPG

Jeg følte en svak svimmelhet og frøs litt over ryggen

Lyset og farvene og solen og skyggene omkring meg tiltok i styrke

Jeg tente en sigarett og så at røyken ble fylt av solfarvene

Hele haven var fylt av den røde farven fra soloppgangen

men den glitret også i orange og fiolett

Himmelen var av gull

kokende gull hvor det blå beveget seg i striper og linjer

linjer som var myke og slangeaktige og fulle av liv

Alt var i seg selv og var sin egen forklaring

farveskaskadene i løvverket

den sprutende ilden i bekken, alt fløt over oss i en foss av farver

han gjentok og gjentok noen ganske enkle ord

tingenes uigjendrivelige forklaring

som inneholdt hele universets mening og hensikt

Jens Bjørneboe | Kruttårnet

I felt a slight dizziness and a chill go down my spine

The light and the colours from the sun and shadows around me increased in strength

I lit a cigarette and saw the smoke awash with the colours of the sun

The whole garden was filled with the red colour from the sunrise

but it also sparkled in orange and violet

The sky was golden

boiling gold where the blue moved in stripes and lines

lines that were soft and snakelike and full of life

Everything contained and explained itself

the damaged colours in the leaves

the spitting flames in the stream, everything flowed over us in a cataract of colours

he repeated again and again a few simple words

the irrefutable explanation of things

that embodied the meaning and purpose of the universe

Jens Bjørneboe | Kruttårnet

IMG_6275.JPG
bottom of page